İşletme Geliştirme KOSGEB Destek Programı

 KOSGEB tarafından KOBİ’lere yönelik pek çok destek programı sunulmaktadır. Bunlar arasında özellikle Genel Destek Programının sonlandırılması ile en genel kapsamlı destek olarak İşletme Geliştirme KOSGEB Destek Programı öne çıkmaktadır.

Amacı Nedir? Hangi Unsurlar Desteklenir?

Bu destek programının amacı KOBİ’lerin markalaşma ve kurumsallaşma düzeylerinin artırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

KOBİ’lerin, İşletme Geliştirme KOSGEB Destek Programı kapsamında 9 farklı konuda toplamda 290.000 TL’ye kadar destek almaları mümkündür.

Söz konusu destekler ve miktarları şu şekildedir:

Destek Konusu

Azami Miktar (TL)

Yurt İçi Fuar Desteği

50.000

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

20.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

50.000

Eğitim Desteği

20.000

Enerji Verimliliği Desteği

35.000

Tasarım Desteği

25.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

30.000

Belgelendirme Desteği

30.000

Test ve Analiz Desteği

30.000

TOPLAM

290.000

Kimler Yararlanabilir? Nasıl Başvurulur?

İşletme Geliştirme Destek Programına, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı tüm işletmeler başvurabilir. Kayıtlı olmayan işletmelerin öncelikle buraya kayıt olmaları ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir.

Sonraki adım olarak işletme, KOSGEB internet sitesi üzerinde yer alan İşletme Geliştirme Destek Programı Başvuru Formunu doldurarak başvurusunu yapar. Başvurusu uygun görülen işletmenin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden sunulan taahhütnameyi 30 gün içerisinde onaylaması gerekmektedir.

Bundan sonra işletme için 2 yıllık program başlamış olur. Bu 2 yıl süresince yukarıda yer alan kalemlerdeki desteklerden yararlanabilir. Ancak program süresince net satış hasılatı %10 ve daha fazla artan işletmelerin bir kez daha programdan yararlanma hakları vardır. Bunun için program bittikten sonraki 1 yıl içinde tekrar başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ödemeler Nasıl Alınır?

Programa kabul edilen işletme, ilgili maddelere ilişkin harcamalarını yaptıktan sonra en geç 1 yıl içinde KOSGEB sistemi üzerinden Ödeme Talep Formu doldurarak talepte bulunur. Uygun görülen harcamalara ilişkin tutarlar işletmenin banka hesabına aktarılır.

İşletmeye ödenecek tutarlar hesaplanırken her türlü vergi ve harçlar düşülür. Kalan tutarın %60’ı (bazı durumlarda %100’ü) işletmeye ödenir.

Vergi ve SGK borcu olan işletmelerin borçları mahsup edildikten sonra kalan tutar işletmeye ödenir.

%d blogcu bunu beğendi: