İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

 İş Birliği Güç Birliği KOSGEB Destek Programı Nedir?

KOSGEB Destek Programı; Kobilerin bir araya gelerek tasarım, üretim, pazarlama, tedarik, laboratuvar, hizmet sunumu, imalat vb. konularda birlikte hareket etmelerini sağlayarak ölçek ekonomilerinden yararlanmalarını amaçlayan programdır.

İş Birliği Güç Birliği KOSGEB Destek Programından Kimler faydalanabilir?

Belli bir proje kapsamında bir araya gelen en az 5 işletme (orta – yüksek teknoloji ise 3) bu destek programından yararlanabilir.

Proje ortağı işletmeler şu modellerden diledikleri biri ile bir araya gelebilirler:

 • Yeni kurulacak bir şirkette ortak olma
 • İşletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendini feshederek yeni şirket altında birleşme
 • İşletmelerin bir kısmının kendini feshederek proje ortağı şirketlerden birinin altında birleşme
 Hangi Konular Desteklenir?

KOSGEB İş Birliği Güç Birliği Destek Programı kapsamında işletmelerin:

 • Ortak tedarik sayesinde mal ve hizmetlerin daha hızlı ve ucuz tedarik edilebilmesi,
 • Ortak üretim veya hizmet sunumu sayesinde verimliliğin, çeşitliliğin ve kalitenin artırılması,
 • Ortak pazarlama ile markalaşarak ulusal ve uluslararası pazar paylarının artırılması,
 • Ortak laboratuvar ile ürün ve hizmet standardının geliştirilmesi,
 • Ortak tasarım ile müşteri talepleri doğrultusunda ürün ve hizmet sunumu,
 • Orta – yüksek teknoloji alanlarında üretim,

konularına yönelik projeleri KOSGEB desteklerinden yararlanabilir.

Hangi unsurlar, ne kadar desteklenir?

Kabul gören projelerdeki hangi unsurlarının ne kadar destekleneceğine KOSGEB tarafından proje bazında karar verilmektedir. KOSGEB destek süresi 6 ay ile 24 ay arasında değişmektedir. Bununla beraber KOSGEB’in uygun görmesi halinde destekleme süresi 12 ay daha uzatılabilir.

Proje destek üst limiti 1.000.000 TL olup; bunun 300.000 TL’si geri ödemesiz, 700.000 TL’si geri ödemeli olarak verilmektedir.

Orta- yüksek teknoloji alanlarındaki projeler için geri ödemesiz 300.000 TL ve geri ödemeli 1.200.000 TL olmak üzere üst limit 1.500.000 TL’dir.

Proje destek oranları %50 ila %70 arasında değişmektedir. Proje kapsamında alınacak makinelerin yerli üretim olması halinde %15 ilave destek sağlanır. Örneğin KDV hariç 200.000 TL’ye alınacak olan bir makine yerli üretim değilse 100.000 TL ila 140.000 TL arasında bir kısmı karşılanabiliyorken, yerli üretim ise 130.000 TL ila 190.000 TL arasındaki bir kısmı karşılanabilecektir. Destek oranları bölgeye göre değişmektedir.

Desteklenmeyen unsurlar

Proje kabul edilmiş olsa dahi, proje kapsamında yer alan ancak KOSGEB’ce desteklenmeyen harcama kalemleri şunlardır:

 • Bina inşaatı, tadilatı, teşrifatı,
 • Gayrimenkul, taşıt alımı veya kiralanması,
 • Haberleşme, enerji, su ve finansman giderleri,
 • Vergi, resim harçlar ve sosyal güvenlik primleri.
%d blogcu bunu beğendi: