7 Soruda Konkordato

Bu yazımızda “Konkordato nedir? Nasıl ilan edilir?” gibi 7 soru ile Türkiye ekonomisindeki dalgalanmaların arttığı son zamanlarda sıkça gündeme gelen “konkordato” hakkında özet bilgi vermeye çalıştık.

1) Konkordato nedir?

Konkordato, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyecek duruma gelen, ya da bir süre sonra ödeyemeyecek duruma geleceği belli olan borçlunun borçlarının yapılandırılmasıdır.

2) Nasıl konkordato ilan edilir?

Borçlu veya alacaklının, borçlunun bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurması ile süreç başlar. Mahkeme talebi kabul ederse borçlu hakkında konkordato ilan eder.

3) Konkordato Başvurusu Nasıl Yapılır?

Borçlunun, tüm borçlarını ve bunları hangi vadede nasıl ödeyeceğine ilişkin bir plan ve detaylı mizan ve iflas etmesi halinde alacaklıların eline geçecek muhtemel miktarı belirten bir dilekçe ile mahkemeye başvurması gereklidir. Varsa alacaklıların imtiyaz durumlarına da bu dilekçe de yer verilmelidir.

4) Süreç Nasıl İşler?

Konkordato talebini kabul eden mahkeme 3 aylık geçici bir süre verir ve bir “konkordato komiseri” atar. 3 aylık geçici süre içerisinde konkordatonun başarıya ulaşacağına kanaat getirirse 1 yıllık kesin süre verir. Bu süreye 6 ay ilave edilebilir.  Bu süre boyunca borçlu aleyhine haciz ve icra takibi başlatılamaz.

5) Konkordato Komiseri Kimdir?

Konkordato komiseri mahkeme tarafından atanan ve konkordatonun mahkemeye sunulan plan doğrultusunda işleyip işlemediğini kontrol etmekle yükümlü kişidir.

Borçlunun faaliyetlerini yürütmesine nezaret eden konkordato komiseri ayrıca mahkemeye istediği raporları hazırlar, alacaklıları borçlunun güncel ekonomik durumu ve konkordatonun ilerleyişi konularda bilgilendirir. Konkordato komiseri görevlerini mahkemece tayin edilen ücret karşılığında yerine getirir.

6) Borçluya Faydası Nedir?

Konkordato ile borçluya faaliyetlerini bir süre daha devam ettirebilir. Böylelikle de alacaklılar, alacaklarının daha büyük bir kısmını daha kısa zamanda tahsil etme imkanına sahip olmuş olurlar. Borçlu açısından ise geçici ve kesin süre içerisinde faaliyetlerine devam ederek mali durumunu düzeltme ve iflastan kurtulma şansı verilmiş olur.

7) İflas Erteleme’den Farkı Nedir?

İflas erteleme, konkordatoya göre daha uzun ve çetrefilli bir yol iken konkordatoda tayin edilen süreler daha kısa ve kesindir.

%d blogcu bunu beğendi: