Dövizle sözleşme yasağı kapsamı

Döviz kurlarında son aylarda yaşanan aşırı volatilitenin piyasada fiziki döviz ve özellikle dolara olan talebi körüklemesi Cumhurbaşkanlığını bu konuda adım atmaya zorladı. Bu kapsamda yayımlanan tebliğ ile dövizle sözleşme yapılmasına kısıtlamalar getirildi. Hangi sözleşmeler dövizle yapılabilir, hangileri yapılamaz?

Döviz Cinsi ve Dövize Endeksli Sözleşme Farkı?

“Dövizle sözleşmeler” döviz cinsi ve dövize endeksli olarak ikiye ayrılmaktadır. Bunlar arasındaki fark şu şekildedir.

Döviz Cinsi sözleşmelerde, ödemeler vadesi geldiğinde sözleşmede yer alan döviz cinsinden yapılmalıdır. Örneğin bir kira sözleşmesi aylık 1.000 Euro olarak kararlaştırılmış ise borçlunun borcunu Euro olarak yapması şarttır. Alacaklı Euro karşılığı TL kabul edip etmemekte serbesttir.

Dövize endeksli sözleşmelerde ise ödeme belirtilen gündeki, kararlaştırılmış olan kur üzerinden yapılmalıdır.

Örneğin 1.000 Euro karşılığı TL olarak kararlaştırılmış ve ödeme günündeki Merkez Bankası satış kurunun dikkate alınacağı belirtilmişse o günkü Merkez Bankasının satış kuru üzerinden 1.000 Euro’nun TL karşılığı bulunur. Ve ödeme TL olarak yapılır.

Dövizle sözleşme yasağı kapsamındaki sözleşmeler hangileridir?

6 Ekim 2018’de Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre aşağıda yer alan sözleşmelerin döviz cinsi ya da dövize endeksli olarak yapılması yasaklanmıştır.

  • Yurtiçinde yer alan gayrimenkullerin kiralanması ve satılmasına yönelik sözleşmeler,
  • Türkiye’de yerleşik kişilerin iş sözleşmeleri (yurt dışında yerine getirilecekler hariç),
  • Danışmanlık, aracılık ve taşıma gibi hizmet sözleşmeleri.

Taraflardan birinin T.C vatandaşı olmaması, sözleşmenin ihracat, transit satış gibi döviz kazandırıcı faaliyet olması, yurt dışında gerçekleştirilecek hizmet sözleşmeleri, başlaması veya sonlanması yurt dışı olan haberleşme sözleşmeleri bu maddenin istisnası olup döviz cinsi veya dövize endeksli olarak düzenlenebilir.

  • Gemi inşası, tamiri ve bakımı dışında kalan eser sözleşmeleri,
Yasak kapsamı dışındaki sözleşmeler:

Bununla beraber aşağıda yer alan sözleşmelerin döviz cinsi ya da dövize endeksli olarak yapılması serbest bırakılmıştır.

  • İş makinaları dahil taşıt satış ve kiralama sözleşmeleri haricindeki menkul kiralama sözleşmeleri, örneğin jeneratör kiralanmasına yönelik sözleşme,
  • Yurt dışında üretilen yazılımların satışı ile donamın ve yazılımlara ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri,
  • Gemilere ilişkin finansal kiralama (leasing) sözleşmeleri,
  • Türkiye’de yerleşik bulunan fakat Türk vatandaşı olmayanların taraf olduğu iş sözleşmeleri,
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeler ve milletlerarası anlaşmalar kapsamında taraf olduğu döviz cinsi veya dövize endeksli ihaleler,
%d blogcu bunu beğendi: