KOBİ Nedir?

KOBİ nedir? KOBİ Tanımı nasıl yapılır?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri tanımlamak için kullanılan “KOBİ” ifadesi çok yaygın olarak kullanılmakta olmasına rağmen tam olarak hangi işletmelerin KOBİ olarak kabul edildiği ve KOBİ tanımı konularında fikir ayrılıkları olabilmektedir.

Bu yazıda en yaygın olarak kullanılan ve yasal mevzuatla belirlenmiş olan KOSGEB’in kabul ettiği Kobi tanımı anlatılmaktadır.

Hangi işletmeler KOBİ olarak kabul edilir, hangileri edilmez?
KOSGEB KOBİ tanımı nedir?

KOSGEB’e göre bir işletmenin KOBİ olarak kabul edilebilmesi için çalışan sayısı ve mali büyüklük olarak adlandırılabilecek iki kritere bakılır. Bu iki kriteri bir arada sağlayan işletmeler KOBİ olarak kabul edilir.

1. Çalışan Sayısı: 250’den az olmalı.

2. Mali büyüklük: Yıllık net satışları ya da mali bilançosu 125 milyon TL’den az olmalı.

Yani bir yıl içindeki ortalama çalışan sayısı 250’den az ve yıllık bilanço büyüklüğü ya da net satışları (toplam yıllık satıştan iadeler ve iskontolar düşüldükten sonraki kısım) 125 milyon TL’den daha az ise o işletme KOBİ olarak kabul edilir.

KOSGEB’e göre KOBİ’ler de büyüklüklerine göre 3 sınıfa ayrılır. Bu ayrım tabloda gösterilmiş olup KOSGEB destekleri buradaki türlere göre farklılık gösterebilmektedir.

KOBİ Türü

Çalışan Sayısı

Mali Büyüklük

Mikro İşletme

10’dan az

3 milyon TL’den az

Küçük İşletme

50’den az

25 milyon TL’den az

Orta Büyüklükteki İşletme

250’den az

125 milyon TL’den az

 

İşletmelerin Kobi olarak kabul edilebilmesi için şirket türünün bir önemi yoktur. Örneğin şahıs şirketi de denen gerçek kişilere ait şirketler de anonim şirketler de KOBİ olarak kabul edilebilir.

Yeni kurulmuş olup yıllık hesapları henüz onaylanmamış işletmeler sadece çalışan sayısı üzerinden değerlendirilir.

Bilanço esasına göre defter tutmayan işletmeler sadece çalışan sayısı üzerinden değerlendirilir.

İşletmenin başka işletmelere ortaklığı bulunması durumunda ortaklık oranına göre konsolidasyona tabi tutularak bulunacak değerler dikkate alınır.

BDDK KOBİ Tanımı Nedir?

KOSGEB’e ilave olarak BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu) da bankalar için bir KOBİ tanımı yapmış bulunmaktadır. KOSGEB KOBİ tanımından çok da farklı olmayan bu tanıma göre bir işletmenin KOBİ sayılabilmesi için 125 milyon TL’lik mali büyüklük sınırını aşmaması yeterli görülmüştür.

BDDK’ya ait bu KOBİ tanımı daha çok bankaların kendi iç işleyişlerini ve BDDK ile olan ilişkilerini ilgilendirmektedir.

%d blogcu bunu beğendi: