Konkordato Komiserliği Şartları

Son dönemde sık sık şirketlerin konkordato ilan etmesi, yeni bir iş kapısına dönüştü “Konkordato Komiserliği” Konkordato ilanı hakkında daha fazla bilgi 7 Soruda Konkordato yazısında mevcuttur.

İcra ve İflas Kanununa göre konkordato talep edilen şirketlere mahkemece en az 1 adet konkordato komiseri atanması zorunludur. 3 ay ila 3 yıl arasında değişen bir süre için atanan konkordato komiserleri bu süre zarfında kanunun ve mahkemenin kendisine verdiği görevleri yerine getirirken mahkeme tarafından belirlenmiş aylık ücreti de hak ederler.

Kimler Konkordato Komiseri olabilir?

Konkordato komiseri olacak kişide aranan nitelikler ilgili yönetmelikte belirlenmiştir. Buna göre:

 • Türk vatandaşı olmak
 • Tam ehliyetli olmak (18 yaşından büyük ve hakkında herhangi bir kısıtlama kararı olmaması gerekli)
 • 4 yıllık üniversite mezunu olmak. Bölüm şartı aranmıyor.
 • 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak
 • Daha önce iflas etmemiş olmak
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak
 • Disiplinsizlik nedeniyle meslekten, memuriyetten çıkarılma, mesleki faaliyetten men gibi ceza almamış olmak
 • Asıl mesleğine ait mevzuatta komiserlik yapmasına engel husus bulunmaması
 • Terör örgütleriyle iltisaklı/ irtibatlı olmamak
 • Rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma, anayasal düzene karşı suç işleme vs. konulardan mahkum olmamış olmak

şartlarına uygun olan kişiler mahkeme tarafından komiser olarak atanabilir.

Bir kişi en fazla 5 farklı dosyada konkordato komiserliği görevi üstlenebilirken, bir dosyada 3 kişi komiser olarak görevlendirilecek ise bunlardan birinin hukukçu, birinin de mali müşavir olması tercih edilir.

Konkordato Komiserinin Uyması Gerekli Kurallar
 • Kendisi, eşi, 3. Dereceye kadar olan akrabalarının ve çalışanı, vekili, danışmanı vs. olduğu şahısların işlerini göremez.
 • Görevi kapsamında kendisi veya başkaları hesabına sözleşme yapamaz.
 • Kendisine kanun, yönetmelik ve mahkeme tarafından verilen görevleri objektif ve özenle yerine getirmelidirler.
 • Görevi dolayısıyla öğrendiği sırların gizliliğini korumakla yükümlüdür.
 • Görevi sırasında elde ettiği bilgileri kendisi veya 3. kişiler yararına doğrudan veya dolaylı olarak kullanmaları yasaktır.
 • Görev ve yetkilerini kullanarak kendisi veya 3. Kişiler lehine menfaat sağlamaları yasaktır.
 • Öğrendiği sırları saklama, edindiği bilgileri kendisi veya 3. Kişiler yararına kullanmama ve görev ve yetkilerini kullanarak menfaat sağlama yasağı komiserlik görevi bittikten sonra da devam eder.
%d blogcu bunu beğendi: